Harmonogram Programu

Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi terminami związanymi z realizacją Programu Laboratoria Przyszłości:

19 września 2022
Ostateczny termin składania wniosków dla podstawowych szkół niesamorządowych oraz podstawowych szkół samorządowych, które nie złożyły wniosku w pierwszym terminie.
31 sierpnia 2022
Ostateczny termin dla szkół samorządowych na wykorzystanie pozostałych maksymalnie 40% środków przyznanych w ramach programu
1 września 2022
Ostateczny termin na dostarczenie zamówionego wyposażenia Laboratoriów Przyszłości do szkół, które zgłosiły się przed 1 grudnia 2021 roku
27 lutego 2023
Termin na złożenie sprawozdania (informacji o wykorzystaniu wsparcia przez szkoły samorządowe) z realizacji programu
30 czerwca 2023
Ostateczny termin na dostarczenie zamówionego wyposażenia Laboratoriów Przyszłości do szkół niesamorządowych
30 czerwca 2023
Ostateczny termin na zaopatrzenie szkół samorządowych i niesamorządowych w wyposażenie z katalogu podstawowego Laboratoriów Przyszłości
Od 18 września 2023 do 18 grudnia 2023
Termin składania przez organy prowadzące informacji o wykorzystaniu wsparcia przez szkoły niesamorządowe
31 marca 2024
Termin przekazania przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i Instytut Badań Edukacyjnych informacji o wykorzystaniu wsparcia w roku 2023
30 kwietnia 2024
Termin przekazania przez wojewodę oraz właściwego ministra zbiorczej informacji o wykorzystaniu wsparcia przez szkoły niesamorządowe ORAZ termin przekazania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania informacji dotyczącej działań wykonywanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i Instytut Badań Edukacyjnych
Zespół specjalistów do spraw projektu Laboratoria Przyszłości z firmy Moje Bambino

Skontaktuj się z nami!

Infolinia "Laboratoria Przyszłości"

42 233 78 78

e-mail: laboratoriaprzyszlosci@mojebambino.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Program Rządowy Laboratoria Przyszłości to niepowtarzalna okazja na doposażenie szkoły w wysokiej klasy sprzęt, niezbędny do prowadzenia edukacji w modelu STEAM (STREAM). MEiN przekazując na rzecz polskich szkół 1 mld złotych w programie ,zakłada, że kwota dofinansowania przekazana organom prowadzącym zostanie w 60% wydatkowana do dnia 31.12.2021. Pozostałe 40% musi zostać rozdysponowane do 30.08.2021. Harmonogram programu Laboratoria Przyszłości zakłada, że w pierwszym kroku szkoła składa wniosek, wypełniając go na stronie internetowej projektu. W kolejnym kroku organ prowadzący weryfikuje wniosek złożony przez szkołę i również za pomocą strony internetowej składa wniosek o dofinansowanie. Wojewoda rozpatruje wniosek, zaś Prezes Rady Ministrów przyznaje środki przekazując wojewodzie, który następnie rozdysponowuje je do organów prowadzących. Każda szkoła podstawowa może przystąpić do programu, składając wniosek w terminie od 08.10.2021 do 15.11.2021. Po tym terminie nastąpi zamknięcie składania zgłoszeń dla szkół samorządowych. Środki z pozytywnie rozpatrzonego wniosku przekazywane są w terminie tygodnia na konto bankowe. Następnie szkoła musi wybrać produkty z katalogu wyposażenia podstawowego i dodatkowego wydając wspomniane wyżej 60% dofinansowania do końca roku 2021. Czy Twoja szkoła złożyła już wniosek w programie? Nie czekaj i wypełni formularz na stronie internetowej projektu już dziś. W kwestii skompletowania wyposażenia pomoże najnowszy katalog produktów Moje Bambino, stworzony z myślą o Laboratoriach Przyszłości, potrzebach nauczycieli i uczniów. Każdy produkt w ofercie posiada rozbudowaną bazę materiałów szkoleniowych ułatwiających wdrożenie nowinek technologicznych takich jak: drukarki 3D, roboty, mikrokontrolery i wiele innych na lekcje przedmiotowe.