Harmonogram Programu

Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi terminami związanymi z realizacją Programu Laboratoria Przyszłości:

19 września 2022
Ostateczny termin składania wniosków dla podstawowych szkół niesamorządowych oraz podstawowych szkół samorządowych, które nie złożyły wniosku w pierwszym terminie.
31 sierpnia 2022
Ostateczny termin dla szkół samorządowych na wykorzystanie pozostałych maksymalnie 40% środków przyznanych w ramach programu
1 września 2022
Ostateczny termin na dostarczenie zamówionego wyposażenia Laboratoriów Przyszłości do szkół, które zgłosiły się przed 1 grudnia 2021 roku
23 stycznia 2023
Termin na złożenie sprawozdania z realizacji programu w 2022 roku dla organów prowadzących podstawowe szkoły samorządowe
30 czerwca 2023
Ostateczny termin na dostarczenie zamówionego wyposażenia Laboratoriów Przyszłości do szkół niesamorządowych
30 czerwca 2023
Ostateczny termin na zaopatrzenie szkół samorządowych i niesamorządowych w wyposażenie z katalogu podstawowego Laboratoriów Przyszłości
Zespół specjalistów do spraw projektu Laboratoria Przyszłości z firmy Moje Bambino

Skontaktuj się z nami!

Infolinia "Laboratoria Przyszłości"

42 233 78 78

e-mail: laboratoriaprzyszlosci@mojebambino.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Program Rządowy Laboratoria Przyszłości to niepowtarzalna okazja na doposażenie szkoły w wysokiej klasy sprzęt, niezbędny do prowadzenia edukacji w modelu STEAM (STREAM). MEiN przekazując na rzecz polskich szkół 1 mld złotych w programie ,zakłada, że kwota dofinansowania przekazana organom prowadzącym zostanie w 60% wydatkowana do dnia 31.12.2021. Pozostałe 40% musi zostać rozdysponowane do 30.08.2021. Harmonogram programu Laboratoria Przyszłości zakłada, że w pierwszym kroku szkoła składa wniosek, wypełniając go na stronie internetowej projektu. W kolejnym kroku organ prowadzący weryfikuje wniosek złożony przez szkołę i również za pomocą strony internetowej składa wniosek o dofinansowanie. Wojewoda rozpatruje wniosek, zaś Prezes Rady Ministrów przyznaje środki przekazując wojewodzie, który następnie rozdysponowuje je do organów prowadzących. Każda szkoła podstawowa może przystąpić do programu, składając wniosek w terminie od 08.10.2021 do 15.11.2021. Po tym terminie nastąpi zamknięcie składania zgłoszeń dla szkół samorządowych. Środki z pozytywnie rozpatrzonego wniosku przekazywane są w terminie tygodnia na konto bankowe. Następnie szkoła musi wybrać produkty z katalogu wyposażenia podstawowego i dodatkowego wydając wspomniane wyżej 60% dofinansowania do końca roku 2021. Czy Twoja szkoła złożyła już wniosek w programie? Nie czekaj i wypełni formularz na stronie internetowej projektu już dziś. W kwestii skompletowania wyposażenia pomoże najnowszy katalog produktów Moje Bambino, stworzony z myślą o Laboratoriach Przyszłości, potrzebach nauczycieli i uczniów. Każdy produkt w ofercie posiada rozbudowaną bazę materiałów szkoleniowych ułatwiających wdrożenie nowinek technologicznych takich jak: drukarki 3D, roboty, mikrokontrolery i wiele innych na lekcje przedmiotowe.