Miliard złotych dla szkół!

“Laboratoria Przyszłości” – największe wsparcie w historii dla wszystkich szkół podstawowych w Polsce.

Możliwość ponownego składania wniosku o dofinansowanie!

Program Laboratoria Przyszłości to inicjatywa skierowana do samorządowych i niesamorządowych szkół podstawowych, szkół niepublicznych, ogólnokształcących szkół artystycznych, publicznych szkół w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich, polskich szkół za granicą. Najnowsze rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2023 opublikowane w Dzienniku Ustaw rozszerza zakres beneficjentów programu. Obecnie dofinansowanie mogą otrzymać także: instytuty badawcze nadzorowane przez Ministra Edukacji i Nauki, państwowe instytucje kultury, których organizatorem jest MEiN, organizacje harcerskie objęte honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, publiczne szkoły podstawowe w okręgowych ośrodkach wychowawczych. Rozporządzenie mówi również o tym, że jeżeli wnioskowana przez szkołę kwota wsparcia finansowego jest niższa niż maksymalna kwota wsparcia finansowego ustalona w programie, istnieje możliwość ponownego złożenia wniosku i otrzymanie dodatkowej kwoty, stanowiącej różnicę między maksymalną kwotą wsparcia a kwotą w uprzednio złożonym wniosku o udział w Programie. Dodatkowo, jeżeli pełna kwota przyznana na projekt, nie została w pełni wykorzystana, istnieje opcja wnioskowania o rozliczenie niewykorzystanych środków.

Pracownia warsztatowa, Laboratoria Przyszłości
Chłopiec w okularach ochronnych na zajęciach technicznych

Program ten umożliwia szkołom pozyskanie środków finansowych na zakup zarówno produktów z katalogu podstawowego, jak i dodatkowych elementów wyposażenia. Jest to unikalna okazja do wzbogacenia procesu nauczania o nowoczesne narzędzia dydaktyczne, promujące rozwijanie umiejętności praktycznych uczniów, zwłaszcza w obszarze STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics). Program “Laboratoria Przyszłości” to unikalna szansa na rozwijanie edukacji i dostęp do nowoczesnych narzędzi dydaktycznych, co pozwala na doskonalenie procesu nauczania i stworzenie nowoczesnego środowiska edukacyjnego.

    • Drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami, ploterami etc.)
    • Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami
    • Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, greenscreeny, mikrofony etc.)
    • Stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

 

Drukarki 3D z akcesoriami

 

Mikrokontrolery z sensorami

Sprzęt do nagrań

Stacje lutownicze

Wyposażenie dodatkowe:

Szkoła może zamówić je, jeśli posiada już wyposażenie podstawowe lub zamówi je w ramach Programu Laboratoria Przyszłości. W tej kategorii znajdują się pozostałe pozycje z katalogu.

W ramach Laboratoriów Przyszłości, jako wyposażenie dodatkowe szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup:

Wyposażenia stanowisk

do pracy narzędziowej/ technicznej

Narzędzia

Narzędzia do obróbki drewna i metalu

Robotyka

Specjalistyczne urządzenia i narzędzia, materiały edukacyjne oraz oprogramowanie, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki

AGD

Sprzęt gospodarstwa domowego

Materiały eksploatacyjne

Części zamienne oraz wyposażenie drobne i materiały eksploatacyjne

Audio – wideo

Sprzęt do nagrywania, rejestrowania i obróbki obrazu i dźwięku

Pomoce projektowe

Pomoce projektowe, w tym schematy realizacji projektów technicznych

BHP

Środki ochrony indywidualnej

Zespół specjalistów do spraw projektu Laboratoria Przyszłości z firmy Moje Bambino

Skontaktuj się z nami!

Infolinia "Laboratoria Przyszłości"

42 233 78 78

e-mail: laboratoriaprzyszlosci@mojebambino.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

W ramach projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki Laboratoria Przyszłości szkoły otrzymają dofinansowanie na podstawie ilości uczniów uczęszczających do placówki. Szkoły edukujące do 100 uczniów otrzymają grant w wysokości 30 tys. złotych, szkoły liczące od 101 do 200 – 60 tys. złotych, placówki gromadzące od 201 do 234 uczniów 79 tys. złotych a placówki kształcące powyżej 235 uczniów wsparcie finansowe w wysokości 300 zł no jednego ucznia. Ze wskazanego wyżej budżetu szkoły przystępujące do programu muszą sfinansować zakup sprzętu znajdującego się w katalogu wyposażenia podstawowego, które jest obligatoryjne, jeśli placówka go nie posiada. Za pozostałe fundusze szkoła może dokupić sprzęty znajdujące się w katalogu wyposażenia dodatkowego: wyposażenie stanowisk, narzędzia, robotykę, AGD, materiały eksploatacyjne, audio-wideo, pomoce projektowe i wyposażenie BHP. Co ważne uczestnictwo szkoły w programie nie wymaga wkładu własnego ani deklaracji na etapie składania wniosku, jaki sprzęt zakupi  w ramach dofinansowania. Założeniem ministerstwa jest, aby każda szkoła podstawowa do 1 września 2022 roku była zaopatrzona w wyposażenie podstawowe wskazane w katalogu, czyli: drukarki 3D, mikrokontrolery z czujnikami, lutownice lub stacje lutujące oraz wyposażenie auto-wideo.  Jeśli szkoła nie przystąpi do programu, będzie musiała sfinansować zakup wyposażenia z własnych środków. Nie wiesz jak wybrać wyposażenie w ramach programu? Skontaktuj się z nami, dzwoniąc na infolinię 42 233 78 78 lub mailowo na adres: laboratoriaprzyszlosci@mojebambino.pl.